Postřehy. / Insights

in cesky •  2 months ago  (edited)

Snímek z 20200201 122033.png

Do you belong to people who like different statistics, graphs and reports? Then you should not miss article from @aggroed. In addition to its observations, it also lists this link: https://blocktivity.info/.
It is a link to a page that evaluates individual blockchain networks according to their usage. “Our” STEEM is here in nice fifth position (1.2.2020 at 10:01:01 - UTC + 2)

I recently included a link to the newly opened LEO SHOP. The "products" are starting to be filled. It just occurred to me. @jjprac introduced his home battery charger instructions here. If he rewrote these manuals into English and convert them to PDF format, he could easily put them in LeoShop and earn some "small" sales. It is also possible to sell stories here. But it requires at least the English version. The multilingual version would be great.

Does anyone have experience with streem? At beta.steemit.com there is a VIMM community (hive-169926) that allows you to run this activity on the steemite. I don't know exactly how it works yet, but I find out details by bit.

Actifit market is hopelessly sold out. Actifit.io will probably have to refill gadgets more often to meet demand. Even if it doesn't, buying on the Actifit market helps raise the price of the AFIT token. Actifit.io 'burns' the tokens from the sale and thus reduces their volume on the free market.

czmap.png

Patříte k lidem, kteří mají rádi různé statistiky, grafy a přehledy? Pak by vaší pozornosti neměl uniknout článek od @aggroed. Kromě svých postřehů zde uvádí i tento link: https://blocktivity.info/.
Je to odkaz na stránku, která hodnotí jednotlivé blockchainové sítě podle jejich používání. „Náš“ STEEM je zde veden na pěkné páté pozici (1.2.2020 v 10:01:01 - UTC+2)

Nedávno jsem zde uváděl odkaz na nově otevřený LEO SHOP. Začíná se plnit „produkty“. Jen mne tak napadlo. @jjprac zde uvedl své návody na domácí nabíječku baterií. Pokud by tyto své návody přepsal do angličtiny a převedl na formát PDF, klidně by je mohl umístit do LeoShop a přivydělat si nějaké „drobné“ jejich prodejem. Zrovna tak se zde dají prodávat třeba povídky. Chce to ale minimálně anglickou verzi. Multijazyčná verze by byla skvělá.

Má někdo zkušenosti se streemem? Na beta.steemit.com existuje komunita VIMM (hive-169926), která umožňuje provozovat tuto činnost i zde na steemitu. Ještě přesně nevím, jak to funguje, ale po kouskách zjišťuji detaily.

Actifit market je beznadějně vyprodaný. Nejspíše bude muset actifit.io častěji doplňovat gadgety, aby uspokojil poptávku. I když to tak nevypadá, nákupem na Actifit marketu pomáháte zvyšovat cenu AFIT tokenu. Actifit.io totiž tokeny získané z prodeje „vypaluje“ a tak snižuje jejich objem na volném trhu.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Díky za zajímavé postřehy. :-)
!trdo
!COFFEEA
!BEER

Congratulations @garygeo1, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.02487712 TRDO & @garygeo1 will get 0.01658475 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

:-)
!BEER


Hey @garygeo1, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

!trdo
!BEER
Tak Actifití trh je právě doplněný... Ale obávám se, že nemáš pravdu. Není to proti, ale naopak proinflační záležitost. Za spálené afity přece dostaneš nové a víc... I když mírně rozložené v čase.
Mám dojem, že se rozběhlo !COFFEEA

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.27853875 TRDO & @krakonos will get 0.18569250 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Kafe se asi rozběhlo jen na chvíli.
Hmm. Máš asi pravdu. I když roste členská základna, pořád toho vydají víc, než spálí.
!BEER


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

S leoshopem výhledově počítám :)

!BEER
!trdovoter
!COFFEEA
!shop

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 1.12642650 TRDO & @jjprac will get 0.75095100 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Jen do toho :-D
!BEER

;)
!BEER


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @krakonos for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @bucipuci, your post successfully recieved 1.42984237 TRDO from below listed TRENDO callers:

@garygeo1 earned : 0.01658475 TRDO curation
@krakonos earned : 0.1856925 TRDO curation
@jjprac earned : 0.750951 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @garygeo1 for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea Lucky you @bucipuci here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

coffeea Lucky you @bucipuci here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

coffeea Lucky you @bucipuci here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

Congratulations @jjprac, 2.44% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @bucipuci!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP