Steem Peak

in cesky •  last month 

… Again escapes by leaps and bounds to other frontends.

Two days ago, the @steemspeak team launched another enhancement to its SteemSpeak platform.

https://www.palnet.io/steem/@steempeak/intro-to-crossposting

In his article introduces the function CROSSPOSTING.
With this feature, you can send a link to the original article to your chosen community (hive). This is useful if the article will benefit your community (hive).

Use the link provided to read the article from @steempeak.

Here are some pictures of how to invoke and use CROSSPOSTING:
In steempeak.com or beta.steempeak.com, find the article you want to "transfer" to your community (hive)
Snímek z 20200220 120059.png

Select "..." on the voting bar

Select Crossposting from the menu
Snímek z 20200220 120117.png

In the next window, select the desired community (hive) from the drop-down menu
(only the subscribed communities are shown!)
Snímek z 20200220 120145.png

Type a short accompanying message (max 100 characters) and confirm with “Confirm”
Snímek z 20200220 120129.png

Done. When you join the community (hive), you will see a "forwarded" article.
Snímek z 20200220 131003.png

czmap.png

… opět uniká mílovými kroky ostatním frontendů.

Před dvěma dny uvedl tým @steemspeak do života další vylepšení své platformy SteemSpeak.

https://www.palnet.io/steem/@steempeak/intro-to-crossposting

Ve svém článku představuje funkci CROSSPOSTING.
S touto funkcí je možno odeslat odkaz na původní článek do vámi vybrané komunity (hive). Toto je vhodné v případě, že článek bude pro vaši komunitu (hive) přínosem.

Použijte uvedený odkaz a přečtěte si článek od @steempeak.

Ukáži zde několik obrázků, jak funkci CROSSPOSTING vyvolat a použít (všechny obrázky v anglickém textu):
V rozhraní steempeak.com nebo beta.steempeak.com vyhledejte článek, který chcete „přenést“ do vaší komunity (hive)

Na liště pro hlasování vyberte „ … “

V menu vyberte možnost Crossposting

V následujícím okně vyberte z rozbalovacího menu požadovanou komunitu (hive)
(zobrazují se pouze komunity, které máte přihlášeny k odběru!!)

Vepište krátkou průvodní zprávu (max. 100 znaků) a potvrďte „Confirm“

Hotovo. Po přihlášení do komunity (hive) uvidíte „přeposlaný“ článek.
Snímek z 20200220 131003.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Šikovná funkce, díky za info ;-)

!trdovoter
!BEER
!COFFEEA

Před čtyřma hodinama zveřejnili další upgrade. Na pořádný průzkum budu potřebovat celý den :-)
!BEER


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

  ·  last month (edited)

Upgrade zaznamenal i Steemit.com. Je tam všechno možné, ale "Feed" tam nemůžu nikde najít :D
Ještě, že existují další frontendy.

!BEER
Už jsem to našel. Je to dobře schované pod komunitami :)

steemit.com/trending/my. V levém menu My friends a jsi na "bývalém" FEED :-)

Jojo, trochu to tam zašantročili. Webová adresa je stejná. ;)

Když jsem poprvé spustil betu, tak jsem to taky hledal :-). Vypadá to, že stopli "jedničku" a pustili betu jako ostrou.

Bude to tak ;)
!BEER

:-)


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 1.45927575 TRDO & @jjprac will get 0.97285050 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea Lucky you @bucipuci here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @krakonos for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

@godfish už to vyzkoušel. Oba jeho články si stáhly naše automatické upvoty.
!trdo
!BEER

Ten můj pokus taky :-)
!BEER


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.26438400 TRDO & @krakonos will get 0.17625600 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @jjprac, 4.76% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @bucipuci!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @bucipuci, your post successfully recieved 1.72365975 TRDO from below listed TRENDO callers:

@jjprac earned : 0.9728505 TRDO curation
@krakonos earned : 0.176256 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site